Η εμπορία ανθρώπων και η προστασία των θυμάτων

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως των γυναικών, και να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και την παροχή βοήθειας και στήριξης, αναφέρει το ψήφισμα που υιοθέτησε η ολομέλεια την Πέμπτη. Το κείμενο επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων δεν εφαρμόζεται σωστά.

“Έχει επιτευχθεί πρόοδος στην καταπολέμηση των διεθνών συμμοριών εμπορίας ανθρώπων, αλλά συχνά δεν δίνεται στα θύματα η βοήθεια που δικαιούνται βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας”, δήλωσε η εισηγήτρια Catherine Bearder (Φιλελεύθεροι, Ηνωμένο Βασίλειο). “Χρειάζεται να υπάρξει καθολική εφαρμογή πανευρωπαϊκών μέτρων από όλες τις εθνικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ορθής συλλογής στατιστικών στοιχείων και της ταυτοποίησης των θυμάτων ώστε να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα της πραγματικής κατάστασης”, πρόσθεσε η ίδια.

Το ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε με 391 ψήφους υπέρ, 43 κατά και 53 αποχές υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τηρήσει το χρονοδιάγραμμα για την παρουσίαση των εκθέσεων αξιολόγησης που προβλέπονται στην οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Οι γυναίκες και τα παιδιά πέφτουν πιο εύκολα θύματα των διακινητών

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την άμεση καταγραφή όλων των παιδιών κατά την άφιξή τους και την συμπερίληψή τους στα συστήματα προστασίας παιδιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Europol, περίπου 10.000 ασυνόδευτα παιδιά έχουν εξαφανιστεί μετά την άφιξή τους στην ΕΕ το 2015.

Στο κείμενο του ψηφίσματος τονίζεται ότι η μείωση της ζήτησης μπορεί να επιτευχθεί μέσω νομοθεσίας η οποία μετακυλά το ποινικό βάρος στα πρόσωπα που αγοράζουν σεξουαλικές υπηρεσίες και όχι σε εκείνους που τις πωλούν.

Έγκαιρος εντοπισμός των θυμάτων

Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η αστυνομία, το δικαστικό σώμα, το ιατρικό προσωπικό και οι κοινωνικοί λειτουργοί λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα τα ευάλωτα θύματα και να τους προσφέρουν τη στήριξη που χρειάζονται. Η στήριξη περιλαμβάνει την πρόσβαση σε ασφαλή στέγαση, ιατρική περίθαλψη, υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, ένδικα μέσα, μεταξύ άλλων και για την απαίτηση αποζημίωσης, και μια περίοδο ανάρρωσης τουλάχιστον 30 ημερών.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν ακόμη να παρέχεται στα θύματα άδεια διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας στο κράτος μέλος στο οποίο έπεσαν θύματα εμπορίας.