Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

footer_icon_eplogo_el

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτό τόσο οι Ευρωβουλευτές όσο και τα στελέχη του εργάζονται για τα συμφέροντα των 500 περίπου εκατομμυρίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει για θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα όλων μας, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, οι ίσες ευκαιρίες, η ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η μετανάστευση και για αυτό η ενημέρωση των πολιτών για τις εργασίες του σώματος αποτελεί προτεραιότητά μας.

Κάθε πολίτης που χρειάζεται πληροφόρηση για το Κοινοβούλιο ή θέλει να  έλθει σε επαφή με τους ευρωβουλευτές και τις διοικητικές υπηρεσίες του μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα αποτελεί τον επικοινωνιακό και διοικητικό σύνδεσμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις ελληνικές αρχές και ιδίως με τη Βουλή των Ελλήνων. Διαμεσολαβεί κατά τις επίσημες συναντήσεις των οργάνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Γενικής Γραμματείας του με αυτές, συμβάλλει στη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων και στην ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

Το Γραφείο επίσης εργάζεται στενά με τον ελληνικό Τύπο και τα ΜΜΕ αφενός ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφετέρου παρακολουθώντας τις αντιδράσεις τους προκειμένου να καταγράψει τον παλμό της κοινής γνώμης για τα ευρωπαϊκά δρώμενα.

Δεν περιορίζεται στην πληροφόρηση των ΜΜΕ αν και αποτελεί σημαντικό εργαλείο της δράσης του αλλά επιδιώκει να συναντά τον πολίτη με ενημερωτικές εκδηλώσεις. Είναι σε επαφή με τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, την τοπική Αυτοδιοίκηση, με ενώσεις Πολιτών, Συλλόγους, με ΜΚΟ,  και γενικότερα με την Κοινωνία των Πολιτών. Επιπλέον, κάθε πολίτης μπορεί να αναζητήσει απαντήσεις στα ερωτήματα του, να διατυπώσει τις ερωτήσεις του στους συναδέλφους της Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πολίτη και να προμηθευτεί τόσο έντυπο όσο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό. Μπορεί επίσης, και αυτό είναι σημαντικό, να υποβάλλει αναφορά προς το Ε.Κ. όταν θεωρεί ότι θίγονται τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα του, να διατυπώσει αιτήματα ή και να προτρέψει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να ασχοληθούν με θέματα που κατά τη γνώμη του είναι σημαντικά.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Λεωφόρος Αμαλίας 8
105 57 Αθήνα
epathinai@europarl.europa.eu
+30 210 32 71 011
+30 210 32 71 058

http://www.europarl.gr/

Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close