Κύπρος

Η Κύπρος βγαίνει επίσημα από το πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής

Ολοκληρώνεται επίσημα το πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής για την Κύπρο μετά από τρία χρόνια.

Το εν λόγω πρόγραμμα σχεδιάστηκε για την επίτευξη τριών βασικών στόχων:  τη σταθεροποίηση και μεταρρύθμιση του κυπριακού χρηματοπιστωτικού τομέα, την εξασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Χάρη στις προσπάθειες των κυπριακών αρχών να εφαρμόσουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη και επιτεύχθηκαν πολλά: η ανάπτυξη ακολουθεί πλέον ανοδική πορεία, επήλθε περαιτέρω επανόρθωση στο τραπεζικό σύστημα ενώ η δημοσιονομική κατάσταση παρουσίασε σημαντική βελτίωση.

Με αφορμή αυτό το ορόσημο για την κυπριακή οικονομία, ο Aντιπρόεδρος Dombrovskis, αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, δήλωσε: «Θα ήθελα να επαινέσω και να συγχαρώ την Κύπρο για τη δέσμευσή της να κάνει ό, τι είναι απαραίτητο όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία και να αποκατασταθεί η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Κύπρος εφάρμοσε το πρόγραμμα με αποφασιστικότητα και θετικά αποτελέσματα:  αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και μείωση της ανεργίας ενώ αναμένεται ότι η ανάπτυξη στη χώρα θα εξακολουθήσει να ενισχύεται κατά τα επόμενα χρόνια». ΟΕπίτροπος Moscovici, αρμόδιος για τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία, πρόσθεσε: «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για την Κύπρο, αλλά και για την Ευρώπη. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Κύπρος προχωρά πέρα από την οικονομική κρίση. Μέσω των προσπαθειών των Κυπρίων και με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής και της διεθνούς κοινότητας, η κυπριακή οικονομία επανέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης και η χώρα βρίσκεται πλέον σε ισχυρότερη θέση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Κύπρος θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που απομένουν».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει την Κύπρο για την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Με το τέλος του προγράμματος, η Κύπρος θα επανενταχθεί στον τακτικό κύκλο Συντονισμού της Οικονομικής Πολιτικής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό εξάμηνο, ενώ θα τεθεί υπό συνεχή εποπτεία μετά το πρόγραμμα, όπως προβλέπεται από το «δίπτυχο» του κανονισμού. Θα συνεχίσει επίσης να λαμβάνει στήριξη για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής.