Αυστραλία


australia_flag

Πέραν της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Καμπέρα, λειτουργούν Γενικά Προξενεία στο Σύδνεϋ, στη Μελβούρνη και στην Αδελαΐδα, καθώς και Προξενείο στο Περθ. Άμισθα Γενικά Προξενεία λειτουργούν στο Μπρίσμπεϊν και στο Ντάργουιν, ενώ Άμισθα Προξενεία λειτουργούν στο Νιουκάστλ και στο Χόμπαρτ. Αντίστοιχα, η Αυστραλία διατηρεί Πρεσβεία στην Αθήνα και Άμισθο Προξενείο στη Θεσσαλονίκη.


Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας χαρακτηρίζονται από εγκαρδιότητα η οποία εδράζεται σε ιστορικούς και ομογενειακούς δεσμούς. Η επιτυχής διαδρομή, επί δεκαετίες, του ομογενειακού στοιχείου, συνέβαλε στη διαμόρφωση, διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Αυστραλίας με την Ελλάδα.

Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων ομογενών  στην Αυστραλία ανέρχεται σε άνω των 700.000, οι οποίοι αποτελούν, πλέον, αναπόσπαστο τμήμα της αυστραλιανής κοινωνίας. Σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Αυστραλίας υπάρχουν πολλές ελληνικές κοινότητες και εθνικο-τοπικοί Σύλλογοι, αλλά και Ομοσπονδίες Συλλόγων σε παναυστραλιανό επίπεδο.

Οι δύο χώρες συνδέονται με ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς ένεκα των κοινών αγώνων των δύο λαών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και ιδιαιτέρως κατά τη Μάχη της Κρήτης.

Το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων αντανακλάται και από τις συχνές ανταλλαγές επισκέψεων υψηλού επιπέδου, από το πλούσιο συμβατικό πλαίσιο που καλύπτει ευρύ φάσμα συνεργασίας, καθώς επίσης και από την αγαστή συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών.


Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Οι μορφωτικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας ρυθμίζονται από διμερή Μορφωτική Συμφωνία (1979) η οποία υλοποιείται, μέσω Μνημονίων που υπογράφονται με τις επιμέρους Πολιτείες. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν επτά (7) Έδρες Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε Πανεπιστήμια της Αυστραλίας (Μελβούρνη, Σύδνεϋ, Καμπέρρα, Αδελαϊδα, Χόμπαρτ, Περθ). Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο La Trobe της Μελβούρνης λειτουργεί Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικών Σπουδών.

Η Ελληνορθόδοξη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, με έδρα το Σίδνεϋ, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και έχει επιδείξει τεράστιο φιλανθρωπικό και εκπαιδευτικό έργο

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Καμπέρρα

Δ/νση: 9 Turrana Str., Yarralumla, Canberra ACT 2600 Australia
Τηλ.: (0061) 262710100(0061) 262710100
Fax: (0061) 262732620
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061424885015, 0061425485219
Ε-mail: gremb.can@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/australia
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +7h, Χ: +9h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 02.00-09.3002.00-09.30, Χ: 00.00-07.30
Πρέσβυς: Χαράλαμπος Δαφαράνος – ΠΥΑ

Προξενικό Γραφείο Καμπέρρας

Δ/νση: 9 Turrana Str., Yarralumla, Canberra ACT 2600 Australia
Τηλ.: (0061) 262710100(0061) 262710100
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061424885015, 0061425485219
Fax: (0061) 262732620
Ε-mail: grcon.can@mfa.gr
Διευθύνουσα: Βαρβάρα Ανδριοπούλου, ΣΠΒ’

Γραφείο ΟΕΥ Καμπέρρας

Δ/νση: 9 Turrana Str., Yarralumla, Canberra ACT 2600 Australia
Τηλ.: (0061) 262710100(0061) 262710100
Fax: 0061) 262732620
Ε-mail: ecocom-canberra@mfa.gr
Web Site: http://agora.mfa.gr/au55

Γενικό Προξενείο Αδελαΐδας

Δ/νση: Level 4, 32 Grenfell Street, Adelaide, South Australia 5000
Τηλ.: (00618) 82124366
Fax: (00618) 82124411
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061-(0)-435533663
Ε-mail: grgencon.ade@mfa.gr
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +6, 5h, Χ: +8, 5h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 02.00-09.3002.00-09.30, Χ: 00.00-07.30
Γενικός Πρόξενος: Ανδρέας-Κωνσταντίνος Γούρας – ΣΠΑ

Γενικό Προξενείο Μελβούρνης

Δ/νση: 37-39 Albert Road Melbourne, Victoria 3004 Australia
Τηλ.: ( 0061 3 )98664524
Fax: (00613) 98664933
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 00614 590030988 και 00614 47352211
Ε-mail: grgencon.mel@mfa.gr
Website: http://www.mfa.gr/australia/geniko-proxeneio-melbourne/
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +7h, Χ: +9h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 02.00-10.0002.00-10.00, Χ: 00.00-08.00
Γενικός Πρόξενος: Σημαντηράκη Χριστίνα – ΣΠA

Γενικό Προξενείο Σίδνεϋ

Δ/νση: Level 2, 219-223 Castlereagh street, Sydney NSW 2000
Τηλ.: +612 92845500
Fax: (00612) 92646135
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061411161825
Ε-mail: grgencon.sid@mfa.gr
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +7h, Χ: +9h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 01.30-09.3001.30-09.30, Χ: 11.30-07.30
Γενικός Πρόξενος: Κυρίμης Σταύρος – ΣΠΑ

Γραφείο ΟΕΥ Σίδνεϋ

Δ/νση: Level 2, 219-223 Castlereagh str. Sydney NSW 2000
Τηλ.: (00612) 92649130(00612) 92649130
Fax: (00612) 92646135
Ε-mail: ecocom-sydney@mfa.gr
Web-Site: http://www.agora.mfa.gr/au56
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +7h, Χ: +9h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 01.30-09.3001.30-09.30, Χ: 11.30-07.30
Επικεφαλής: Ωραιόπουλος-Κελένης Βαϊανός – Γρ. ΟΕΥ Α

Προξενείο Πέρθης

Δ/νση: Level 7, 16 St George’s Terrace Perth, WA, 6000
Τηλ.: (00618) 93256608(00618) 93256608
Fax: (00618) 93252940
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061- (0)488-593-0760061- (0)488-593-076
Ε-mail: grconsul@arach.net.au , grcon.per@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/perth
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +4h, Χ: +6h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 05.00-12.0005.00-12.00, Χ: 03.00-10.00

Άμισθο Γενικό Προξενείο Brisbane

Διεύθυνση: Level 36, Central Plaza 1, 345 Queen Street, Brisbane QLD 4000, Australia
Ταχ. δ/νση: G.P.Ο. Βox 1309, Brisbane QLD 4001, Australia
Τηλέφωνο: (00617) 32189700
Fax: (00617) 32293709
Ε-mail: greekcon@ozemail.com.au
Επίτιμος Γραμματέας: Τσαμπίκος Αθανασάς
Επίτιμος Πρόξενος: Δημήτριος Ράπτης

Άμισθο Γενικό Προξενείο Darwin

Διεύθυνση: 1st Floor, 30 Austin lane, Darwin N.T. 0800, Australia
Ταχ. δ/νση: GPO Box 48, Darwin N.T. 0801, Australia
Τηλέφωνο: (00618) 89817979
Fax: (00618) 89816990
Ε-mail: janictomatis@yahoo.com.au
Επίτιμη Υποπρόξενος: Θέμις Μαγκλή
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Ιωάννης Ανοιχτομάτης

Άμισθο Προξενείο Hobart (Τasmania)

Δ/νση: 37- Β Derwentwater Ave ν ue, Sandy Bay, T Α S 7005, Αustralia
Τηλ.: (00613) 62252825(00613) 62252825
Fax: (00613) 62234611
E-mail: alexios.pittas@gmail.com
Επίτιμος Πρόξενος: Αλέξιος Πίττας

Άμισθο Προξενείο Newcastle

Διεύθυνση: 215 Newcastle Road, East Maitland (Newcastle), N.S.W. 2323, Australia
Ταχ. δ/νση: P.O. Box 495, East Maitland (Newcastle), Newcastle N.S.W. 2323, Australia
Τηλέφωνο: (00612) 49336467
Fax: (006149) 341517
Επίτιμος Υποπρόξενος: Ζήσης Αντωνιάδης

Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Ελλάδα

Κτίριο Θων, Γωνία Λεωφόρων Κηφισσίας & Αλεξάνδρας, 115 23, Αμπελόκηποι
Τηλ: 210.870.40.00, Fax: 210.870.41.11
e-mail: ae.athens@dfat.gov.au
http://www.ausemb.gr/
Εμπορικό Τμήμα:
e-mail: ioanna.gouvatsou@austrade.gov.au


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close