Ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα, Αντρέι Μ. Μάσλοβ, συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκο Φίλη

Στις 28 Ιανουαρίου 2016 ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα, Αντρέι Μ. Μάσλοβ, συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, Νίκο Φίλη.

Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι προοπτικές ανάπτυξης της ρωσοελληνικής συνεργασίας στον τομέα της παιδείας και της επιστήμης καθώς και η συνεργασία στο πλαίσιο του Έτους της Ρωσίας στην Ελλάδα και του Έτους της Ελλάδας στη Ρωσία το 2016.