Υποτροφίες Ιαπωνικής Κυβέρνησης

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τις υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Κύπριους υπήκοους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως προπτυχιακοί  ή μεταπτυχιακοί φοιτητές.                        
Yποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ)

1. Research Students
Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τις υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Κύπριους ερευνητές που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιαπωνία, για μια περίοδο ενάμισι ή δύο ετών από τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το καινούργιο πρόγραμμα υποτροφίας Monbukagakusho (MEXT) για το 2017, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 31 Μαϊου 2016(καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία)

Δείτε με προσοχή τις αναλυτικές πληροφορίες (Application guidelines: revised on 26/4 ) για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων και κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα:
1. Application form
2. Field of Study and Research Program Plan
3. Recommendation form
4. Medical certificate

※ Τα έντυπα 1. (Application form) και 2. (Field of Study and Research Program Plan) πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα.
※ Τα έγγραφα που υποβάλλονται, δεν επιστρέφονται.
※ Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Μορφωτικό Τμήμα ή αποστέλλονται ταχυδρομικά.
※ Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Αιτήσεις-πληροφορίες:
Μορφωτικό Τμήμα, Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα
Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι – Αθήνα
τηλ: 210 670 9902 Fax : 210 670 9981
e-mail: cultural@at.mofa.go.jp

2. Undergraduate Students

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τις υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Κύπριους υπήκοους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως προπτυχιακοί φοιτητές.Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα υποτροφίας Monbukagakusho (MEXT) για το 2017, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 31 Μαΐου 2016 (καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία)

Δείτε με προσοχή τις αναλυτικές πληροφορίες (Application guidelines: revised on 26/4 ) για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων και κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα:
1. Application form
2. Placement preference form
3. Recommendation form
4. Medical certificate
5. Paper of research field

※ Τα έντυπα 1. (Application form), 2. (Placement preference form) και 5. (Paper of research field) πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα.
※ Τα έγγραφα που υποβάλλονται, δεν επιστρέφονται.
※ Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Μορφωτικό Τμήμα ή αποστέλλονται ταχυδρομικά.
※ Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Αιτήσεις-πληροφορίες:
Μορφωτικό Τμήμα, Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα
Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι – Αθήνα
τηλ: 210 670 9902 Fax : 210 670 9981
e-mail: cultural@at.mofa.go.jp

ΣΗΜ: Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Επίσης, τα έγγραφα που υποβάλλονται, δεν επιστρέφονται.

Αιτήσεις-πληροφορίες:

Μορφωτικό Τμήμα
Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα

Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι – Αθήνα
τηλ: 210 670 9902 Fax :210-670 9981
e-mail: cultural@at.mofa.go.jp


Συμβουλευτική εκπαίδευσης για σπουδές στην Ιαπωνία

Το Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πλήρως εξατομικευμένες προς κάθε ενδιαφερόμενο για σπουδές στην Ιαπωνία, καθώς επίσης και για τα προγράμματα των υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ).

Προσωπικές συναντήσεις μόνο κατόπιν ραντεβού.

Eπικοινωνήστε με το Μορφωτικό Τμήμα στο τηλ: 210 670 9902 (καθημερινά 8:30 – 17:00) ή

E-mail: cultural@at.mofa.go.jp (δηλώστε την επιθυμητή ημερομηνία της συνάντησης)

 

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές στην Ιαπωνία συμβουλευτείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Study in Japan-Comprehensive Guide

Japan Student Services Organization

Πληροφορίες για πανεπιστήμια ανάλογα με την ειδικότητα σας:

Japanese Colleges and Universities Search

Read Directory Database of Research & Development Activities

Εμπειρίες πρώην υποτρόφων:

Κ. Ιωακείμ Ιωακείμ ” Μy life in Japan. A dream…”

 

 

Monbukagakusho