Σε ισχύ η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Ουκρανίας – Ε.Ε.

Από την 1η Ιανουρίου τέθηκε σε εφαρμογή η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ.

Η εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας αποτελεί ορόσημο στις διμερείς σχέσεις, καθώς θα προσφέρει νέα οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές. Ουκρανικές επιχειρήσεις θα λαμβάνουν σταθερή και προβλέψιμη προτιμησιακή πρόσβαση στην μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, με 500 εκατομμύρια πελάτες, ενώ οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από την ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά της Ουκρανίας και να οικοδομήσουν νέες σχέσεις με τους Ουκρανούς προμηθευτές. Αυτό θα είναι και προς όφελος των πολιτών της Ουκρανίας, καθώς θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, καθώς και την αύξηση του ανταγωνισμού ενώ η μείωση των εισαγωγικών δασμών πρέπει να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές.

Η Ουκρανία θα λάβει περίπου 100 εκατομμύρια € από επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτή η συνεισφορά αναμένεται να ξεκλειδώσει τουλάχιστον 1 δις €  νέων επενδύσεων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ουκρανίας, που θα χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από νέα δάνεια.