Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην Τουρκία

Στοιχεία για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην Τουρκία περιλαμβάνει αδιαβάθμητο έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Άγκυρας με την υπογραφή του Προϊσταμένου, κ. Κωνσταντίνου Μακρυγιαννη, Γεν. Συμβούλου ΟΕΥ Β’.

Βελτίωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Πληρωμών τον Μάρτιο – Σημαντική μείωση των εσόδων από τον Τουρισμό

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας συνεχίσθηκε, όπως αναμενόταν η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Μάρτιο, το οποίο ανήλθε σε 3,677 εκ. $ έναντι 4,769 εκ. $ τον Μάρτιο του 2015. Το εμπορικό έλλειμμα λόγω, κυρίως, της μείωση της αξίας των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων αλλά και της μικρής αύξησης των εξαγωγών μειώθηκε κατά 27% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 και ανήλθε σε 3,566 εκ.$. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των εξαγωγών κατά 18,1% προς τις χώρες της ΕΕ.

Συνολικά οι τουρκικές εξαγωγές στο τριμ. Ιαν-Μαρτίου 2016 μειώθηκαν κατά 6,2% ενώ οι εισαγωγές κατά 10,6% έναντι του αντιστοίχου τριμ. του 2015.

Παράλληλα το πλεόνασμα του τομέα των υπηρεσιών μειώθηκε κατά το ήμισυ καθώς τα έσοδα από τον Τουρισμό μειώθηκαν κατά 35% στα 721 εκ. $.

Μικρή μείωση της ανεργίας τον Φεβρουάριο

Σύμφωνα με στοιχεία του τουρκικού Ινστιτούτου Στατιστικής, η σταθμισμένη εποχιακά ανεργία μειώθηκε τον Φεβρουάριο τ.ε. σε 9,9% έναντι 10,1% τον Ιανουάριο. Κύριος παράγοντας αυτής της εξέλιξης αποτελεί το μικρό ποσοστό του εργατικού δυναμικού,  το οποίο μειώθηκε  στο 51,5 % (ή κατά 2,000 εργαζόμενους) και λιγότερο η αύξηση, κατά 45,000 θέσεις,  της απασχόλησης.

Καθώς οι νέες θέσεις εργασίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80 % προήλθαν από τον τριτογενή τομέα, προβληματισμοί εκφράζονται για την αύξηση της απασχόλησης καθώς αναμένεται σημαντική μείωση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα αυτό το χρόνο.

Σημαντική μείωση του πληθωρισμού τον Απρίλιο – Ο δομικός πληθωρισμός παραμένει υψηλός

Σημαντική μείωση, σε ετήσια βάση, παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο και ανήλθε σε 6,57% (το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 35 μηνών) έναντι 7,46% τον Μάρτιο.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών των τροφίμων. Ο πληθωρισμός του τομέα των τροφίμων, που είχε την μεγαλύτερη συμβολή στην διατήρηση υψηλών ποσοστών πληθωρισμού τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλε κατά 80% στη μείωση πληθωρισμού από 9,58% τον Ιανουάριο σε 6,57% τον Απρίλιο.

Παράλληλα ο δομικός πληθωρισμός (δεν περιλαμβάνει προϊόντα ενέργειας, τρόφιμα, ποτά και καπνό) παραμένει σε υψηλά επίπεδα (9,41% έναντι 9,51% τον Μάρτιο) και εκτιμάται ότι ο συνολικός δείκτης στο τέλος του έτους θα παραμείνει υψηλός (8%).

Επίσης οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις έχουν συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της πολιτικής αβεβαιότητας επηρεάζοντας αρνητικά τις χρηματοοικονομικές  Αγορές και την ισοτιμία της λίρας η οποία υποτιμήθηκε σημαντικά το τελευταίο 15θημερο έναντι του δολαρίου (-5,9%).

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

                                                                2008       2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015       2016Ε*  2017Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ       

Ρυθμός Αύξησης του ΑΕΠ %             0,7          -4,7         9,2          8,8          2,1          4,1          3,0          4,0          3,0          3,5

ΑΕΠ (δις.$)           **                           742         617         732         774         786         822         799         720         731         752

Κατά κεφαλή ΑΕΠ ($)                         10,440   8,590      10,079   10,361   10,397   10,720   10,338   9,213      9,377      9,525

ΤΙΜΕΣ

Πληθωρισμός (%) (τέλος περιόδου)    10,1      6,5          6,4          10,5        6,2          7,4          8,2          8,8          8,0          7,5

ΕΞΩΤ.ΟΙΚΟΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εμπ. Ισοζύγιο (δις.$)                           -70          -39          -72          -106        -84          -100        -85          -63          -57          -60

Εξαγωγές                                               132         102         114         135         152         152         158         144         141         148

Εισαγωγές                                             202         141         185         241         237         252         242         207         198         208

Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλ.                       -40          -12          -45          -75          -49          -65          -46          -32          -32          -32

Ισοζ. Τρεχ. Συν./ΑΕΠ (%)                  -5,4         -2,3         -6,2         -9,7         -6,2         -7,9         -5,7         -4,5         -4,3         -4,3

ΔΗΜΟΣ/ΜΙΚΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρωτ. Ισοζ. Προυπ./ΑΕΠ (%)            3,5          0,1          0,8          1,9          1,4          2,0          1,5          1,5          0,9          0,9

Συν. Ισοζ. Προυπ./ΑΕΠ (%)               -1,8         -5,5         -3,5         -1,3         -2,0         -1,2         -1,3         -1,2         -1,7         -1,6

ΧΡΕΟΣ

Δημ. Χρέος/ΑΕΠ (%)                          40,0        46,1        42,2        39,1        36,2        36,3        33,5        32,9        32,5        31,2

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΛΙΡΑΣ

$/ΤΛ                                                       1,52        1,48        1,54        1,89        1,78        2,13        2,33        2,91        3,15        3,31

Ευρώ/ΤΛ                                               2,13        2,14        2,04        2,44        2,35        2,93        2,82        3,17        3,46        3,64

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΩΝ

S&P                        BB+ (outlook stable)          ***

Moody’s                Baa3 (outlook negative)

Fitch                       BBB- (outlook stable)        ****

Πηγές Τουρκικό Στατ. Ινστιτούτο, Κεντρική Τράπεζα.  Οι εκτιμήσεις για το 2016 και 2017 είναι του οικον. Τμήματος της Finansbank

*Σημ. Το ΔΝΤ στην έκθεσή του ¨World Economic Outlook¨ του Απριλίου προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης της Οικονομίας της Τουρκίας για τα έτη 2016 και 2017  3,8% και 3,4% αντίστοιχα. (βλ. έγγραφό μας Α.Π. Φ 2710 / 280/13-4-2016)

** Η μείωση του ΑΕΠ σε δολ. οφείλεται στην υποτίμηση της τουρκικής λίρας

***Κριτήριο για την εν λόγω αξιολόγηση του Οίκου S&P αποτελεί η ¨ανθεκτικότητα με την οποία η τουρκική Οικονομία αντιμετώπισε τα εξωτερικά και εσωτερικά σοκ το προηγούμενο διάστημα¨.

****Σε έκθεση του εν λόγω Οίκου επισημαίνεται ότι η Τουρκία έχει το μεγαλύτερο, από όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, ποσοστό του ιδιωτικού χρέους σε ξένο συνάλλαγμα (46%) ενώ το συνολικό (δημόσιο και ιδιωτικό) σε συνάλλαγμα υπολογίζεται σε 53% του ΑΕΠ. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται, για τις επιχειρήσεις, μεγαλύτερη επιβάρυνση για την εξυπηρέτηση του και καθιστά γενικότερα την Οικονομία ευάλωτη σε εξωτερικές προκλήσεις και την εισροή κεφαλαίων.

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην Τουρκία