Προκήρυξη 2 υποτροφιών για συμμετοχή στο EUropa.S. 2016

To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες σε φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο EUropa.S. 2016, τη μεγαλύτερη προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στην Ελλάδα. Το EUropa.S. διοργανώνεται φέτος, για 7η συνεχόμενη επιτυχή χρονιά, στις 22 – 25 Απριλίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα από το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. με την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ αποκορύφωμα της διοργάνωσής του αποτελεί η υποστήριξη στη δράση του Επιτρόπου για την Παιδεία, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, κου. Tibor Navracsics. Επιπροσθέτως, υποστηρικτής της δράσης είναι και οΕυρωβουλευτής με «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» κος. Μιλτιάδης Κύρκος. Παράλληλα, το EUropa.S. διοργανώνεται με την έμπρακτη στήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της Κοσμητείας της Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς επίσης και άλλων φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Το EUropa.S. αποτελεί μία μοναδική προσομοίωση υλοποιώντας τους κυριότερους πυλώνες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Το EUropa.S. πραγματοποιείται σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο στον ελληνικό χώρο με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στη φοιτητική κοινότητα, τόσο σεπροπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά της ομάδας τωνΕπιστημονικών Υπευθύνων του συνεδρίου, οι οποίοι επικυρώνουν την επιστημονικότητα και πιστότητα της προσομοίωσης αυτής. Πρόκειται για ένα «παιχνίδι ρόλων» που προσομοιώνει με απόλυτη ταύτιση τις διαδικασίες και λειτουργίες τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου της Ε.Ε. Οι συμμετέχοντες φοιτητές, στο πλαίσιο της προσομοίωσης, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη θέση ενόςΕυρωβουλευτή, Αρχηγού Κράτους ή Κυβερνήσεως, Υπουργού Οικονομικών της Ε.Ε., Ευρωπαίου Επιτρόπου, Δικαστή ή Συνηγόρου, Μέλους της Ομάδας Κρίσης, Δημοσιογράφου, Μεταφραστή ή Μέλους του Επικουρικού Προσωπικού για τις 4 ημέρες που διαρκεί το Συνέδριο. Στόχος των συμμετεχόντων είναι να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση μέσα από τη διαρκή διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τελικό σκοπό την προώθηση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ενώγλώσσες εργασίας του Συνεδρίου είναι η Αγγλική και η Γαλλική.

Η «οικογένεια» του θεσμού έχει συγκεντρώσει στα 6 χρόνια πραγματοποίησής του περισσότερους από 1.900 συμμετέχοντες φοιτητές. Παράλληλα, αναδεικνύει και επιβραβεύει τους καλύτερους συμμετέχοντες, προκειμένου να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή τους πρόοδο και εξέλιξη με επισκέψεις των βραβευθέντων συμμετεχόντων στις Βρυξέλλες. Μέχρι το τέλος του συνεδρίου EUropa.S. 2016 οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ειδικευθούν και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία πάνω στη διαπραγμάτευση εντός ενός περιβάλλοντος αντικρουόμενων συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν γνωρίσει «εκ των έσω» τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και τον τρόπο λειτουργίας τους, μέσα από την ενεργή τους συμμετοχή στην όλη διαδικασία προσομοίωσης αυτών.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο Συνέδριο μετά την επιτυχή παρακολούθησή του.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο EUropa.S. μπορείτε να βρείτε στο www.europas.irtea.gr ή επικοινωνώντας με τους διοργανωτές στο europas.irtea@gmail.com.

Οι υποτροφίες καλύπτουν το συμβολικό κόστος συμμετοχής των φοιτητών στην Προσομοίωση(45€). Η καταβολή της υποτροφίας θα γίνει απευθείας από το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ στους διοργανωτές της Προσομοίωσης EUropa.S. για τους υποτρόφους. Σημαντική προϋπόθεση προκειμένου κάποιος να δηλώσει υποψηφιότητα για Υποτροφία, είναι να έχει υποβάλει αίτηση και να έχει καταβάλει το ποσό των 45€ στο λογαριασμό του EUropa.S. 2016, ώστε να θεωρείται ήδη συμμετέχοντας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές των παρακάτω Πανεπιστημίων:

  • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα: Νομική Σχολή, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών)
  • Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα: Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού,
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήματα: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακών Σπουδών)
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει, με βάση την Αριστεία, από Επιτροπή που συστήνεται από το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ., ενώ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, αλλά και του EUropa.S.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ:

Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς ο Μέσος Όρος ή, εναλλακτικά, Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος με ευκρινή αναφορά του Μέσου Όρου

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας, μόνον ένα από κάθε ξένη γλώσσα και προσκόμιση του ανώτερου τίτλου σπουδών του κατόχου

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα της δράσηςwww.europas.irtea.gr επιλέγοντας το σύνδεσμο http://www.europas.irtea.gr/?page_id=1901

Υποβάλλετε την Αίτησή σας ΕΔΩ

EUROPE_DIRECT-ELIAMEP_sign_9.4.20131