Πρακτική Άσκηση σε Πρεσβείες της Ελλάδας μέσω Erasmus+ 2015-2016

Πρακτική Άσκηση σε Πρεσβείες της Ελλάδας μέσω Erasmus+ 2015-2016

Πρακτική Άσκηση σε Πρεσβείες της Ελλάδας μέσω Erasmus+ 2015-2016

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus του Δ.Π.Θ. υλοποιεί τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Στο πλαίσιο του προγράμματος το Eλληνικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει τη δυνατότητα σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατα απόφοιτους που έχουν ως μητρική την Ελληνική γλώσσα, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 3 έως 4 μηνών, στα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 23 Πρεσβειών της χώρας μας στο εξωτερικό.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση έως 3 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Για την τοποθέτηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Γραφείο του Συντονιστή του προγράμματος Erasmus (κ. Ελευθέριο Σπυρομήτρο, τηλ. 25310-39558, e-mail: espyromi@ierd.duth.gr(link sends e-mail)).

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται το έγγραφο αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον φορέα, δεδομένου ότι η τελική επιλογή των φοιτητών θα γίνει από τις πρεσβείες.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ 

erasmus