Οκτώ νέες ονομασίες προϊόντων προστατεύονται ως Γεωγραφικές Ενδείξεις

Αυτές οι οκτώ νέες ονομασίες ανεβάζουν τον αριθμό των προστατευόμενων ονομασιών τροφίμων σε 1.349 (ΠΟΠ, ΠΓΕ και Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την καταχώριση οκτώ νέων ονομασιών προϊόντων από την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ως Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Προστατευομένων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ). Η καταχώριση ως Γεωγραφική Ένδειξη (ΓΕ) παρέχει ευρεία προστασία στις καταχωρισμένες ονομασίες, καθώς λειτουργεί ως δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας για τα προϊόντα που έχουν συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση και διαθέτουν ιδιότητες ή φήμη που οφείλονται στην προέλευση αυτή. Οι καταχωρισμένες ονομασίες προστατεύονται έναντι οποιασδήποτε κατάχρησης, απομίμησης ή επίκλησής τους.

Τα οκτώ προϊόντα που προστέθηκαν σήμερα είναι:

Αυτές οι οκτώ νέες ονομασίες ανεβάζουν τον αριθμό των προστατευόμενων ονομασιών τροφίμων σε 1.349 (ΠΟΠ, ΠΓΕ και Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα). Οι οίνοι, οι αρωματισμένοι οίνοι και τα αλκοολούχα ποτά προστατεύονται επίσης με πάνω από 2.090 καταχωρισμένες ονομασίες.

Ο επίτροπος Χόγκαν δήλωσε σήμερα τα εξής: «Η προσθήκη αυτών των οκτώ νέων προϊόντων, που προέρχονται από πέντε κράτη μέλη, στα μητρώα των ΠΓΕ και ΠΟΠ δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων καθώς και την αξία του. Είναι πάντα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς ευρωπαϊκά τρόφιμα υψηλής ποιότητας να λαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Είναι ενδιαφέρον επίσης να δει κανείς το φάσμα των προϊόντων που προστέθηκαν σήμερα στα μητρώα. Οι γεωγραφικές ενδείξεις αυξάνουν την αξία των προϊόντων υψηλής ποιότητας προς όφελος των Ευρωπαίων γεωργών και παραγωγών τροφίμων. Η σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων φαίνεται από την υψηλή προτεραιότητα που δίνουμε στην προστασία τους στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων.»

Το 2010, η αξία των πωλήσεων των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη (ΓΕ) ανήλθε στα 54,3 δισ. ευρώ για όλες τις κατηγορίες (γεωργικά προϊόντα, οίνους, αρωματισμένους οίνους και οινοπνευματώδη ποτά). Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει σχεδόν το 6% του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και ποτών της ΕΕ. Μέσω εμπορικών συμφωνιών, παρέχονται δυνατότητες προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Έτσι, διευκολύνεται η διείσδυση ποιοτικών προϊόντων με μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες στις διεθνείς αγορές, αλλά και η επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις επιχειρήσεις που είναι ήδη παρούσες στην αγορά. Το 2010, το 15% του συνόλου των τροφίμων και ποτών που εξήγαγε η ΕΕ σε τρίτες χώρες ήταν προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη.

Η καταχώριση μιας γεωγραφικής ένδειξης ενισχύει το εισόδημα των γεωργών και βοηθά στη διατήρηση του πληθυσμού στις μειονεκτικές ή απομακρυσμένες περιοχές προάγοντας την αγροτική οικονομία. Επίσης, αυξάνει την αγοραία αξία των προϊόντων, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να ξεχωρίσουν από άλλα παρεμφερή προϊόντα ή τρόφιμα. Επιπλέον, χάρη στην καταχώριση της ονομασίας αυτής, οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές με βάση σαφείς πληροφορίες για τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που αγοράζουν.

P031906000102-962389

P031906000202-816634