Οικονομικές και Εμπορικές εξελίξεις Γαλλίας – Ελλάδας

Το Α.Ε.Π της Γαλλίας για το δ΄ τρίμηνο του 2015 αυξήθηκε κατά 0,3% σε 12μηνη βάση. Η ετήσια άνοδος του ΑΕΠ έφθασε το 1,2% που αποτελεί την καλύτερη επίδοση της γαλλικής οικονομίας από το 2011. Ο σύνθετος μηνιαίος δείκτης της επιχειρηματικής δραστηριότητος της Τράπεζας της Γαλλίας (BdF) δείχνει ότι η οικονομική ανάπτυξη για το α’ τρίμηνο του 2016 θα είναι 0,3%. Με τα νέα μακροοικονομικά δεδομένα, η Τράπεζα της Γαλλίας προβλέπει ότι η ανάπτυξη για το 2016 θα φθάσει το 1,4%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ προβλέπουν ότι η  ανάπτυξη θα προσεγγίσει το  1,3%.

Διμερές Εμπόριο

Οι ελληνικές εξαγωγές  για το 2015, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έφθασαν τα 666,64 εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,2% σε σχέση με το 2014 (652,25 εκατ. €). Από την άλλη πλευρά, οι γαλλικές εξαγωγές στην Ελλάδα ευρέθησαν στα 1.950,8 εκατ. € μειωμένες κατά 11,3% σε σχέση με το 2014 (2.200,0 εκατ. €). Κατά συνέπεια το εμπορικό έλλειμμα που διαμορφώθηκε στα 1.284,16 εκατ. € ήταν μειωμένο, σημειώνοντας βελτίωση για τη χώρα μας κατά 17% έναντι του προηγουμένου έτους, οπότε και είχε διαμορφωθεί στα 1.547,75 εκατ. €.

Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές για την Ελλάδα για το 2015 ανήλθε στο 34,1%, αυξημένο σε σχέση με το 2014 που έφθανε το 29,6%. Εκ των ελληνικών εξαγωγών τα προϊόντα αλουμινίου [76] έρχονται πρώτα με 89.1 εκατ. €, έπονται τα  φαρμακευτικά  προϊόντα[30]  με 62,9 εκατ. € και οι πλαστικές ύλες [39] με 60,9 εκατ. €.

Δημόσια οικονομικά

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Γαλλίας, για το 2015 ανήλθε στο 3,5% επί του ΑΕΠ, ελαφρά βελτιωμένο έναντι του 2014 (4,0%). Οι προβλέψεις για το 2016 το τοποθετούν στο 3,4%. . Με την σειρά του, το ύψος του κρατικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζει πλέον μικρές ανοδικές τάσεις. Για το 2015 ανήλθε στο 95,7% ενώ το 2014 ήταν 95,3%.  Για το 2016 η Κ.Τ. της Γαλλίας το τοποθετεί στο 96,2% ενώ η Ε. Επιτροπή το υπολογίζει υψηλότερα στο 96,8%.

*Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Τριμηνιαίο Δελτίο του Γραφείου ΟΕΥ Παρισίων

Τριμηνιαίο Δελτίο 2016-01