Οικονομικές & Επιχειρηματικές πληροφορίες για την Πολωνία

Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την οικονομία της Πολωνίας εξέδωσε το Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας. Στο Δελτίο υπάρχουν ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από την πολωνική αγορά (30.03.2016 – 15.04.2016).

Ειδικότερα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αναζητήσει πληροφορίες για τους Οικονομικούς Δείκτες της Πολωνίας (Πληθωρισµός – Ανεργία – Λιανικές πωλήσεις – Βιοµηχανική παραγωγή – Επιτόκια δανεισµού – Προϋπολογισµός 2015 – Προβλέψεις Παγκόσµιας Τράπεζας – ∆ΝΤ), τις ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις (Εξωτερικό Εµπόριο, ΑΞΕ, Τουρισµός), ειδήσεις εσωτερικής αγοράς (Φορολογία επιχειρήσεων λιανεµπορίου – 6th European Transport Research Conference – Κατανάλωση ιχθυηρών – Ναυπηγική βιοµηχανία – Panama Papers – Αγορά εργασίας – Αποµιµήσεις προϊόντων – Αγορά αγροτικής γης), την Ενέργεια καθώς  και επιχειρηματικές ειδήσεις.

Το δελτίο επιμελήθηκαν ο Προϊστάµενος Σύµβουλος ΟΕΥ A’  κ. Νικόλαος Χριστοδουλίδης και ο κ. Α. Καρυτιανός (Γραµ. ΟΕΥ Β’ ).

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας