Ελλάδα Γαλλία

Νέα προγράμματα υποτροφιών Αριστείας της Γαλλικής Κυβέρνησης για Έλληνες ερευνητές

Σε λειτουργία θέτει ένα νέο Ταμείο κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Γαλλία. Το νέο αυτό Ταμείο απαρτίζεται από 2 προγράμματα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνονται σε Έλληνες πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2, καθώς και, για πρώτη φορά, σε νέους ερευνητές υψηλού επιπέδου για μεταδιδακτορική έρευνα στη Γαλλία.

Στόχος των υποτροφιών αυτών είναι να δώσουν στους νέους Έλληνες ερευνητές τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια γαλλική ερευνητική ομάδα, η οποία υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση.

Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας είναι διάρκειας 1-3 μηνών,  χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος στη Γαλλία και αφορά στους εξής τομείς:

  • Ψηφιακές Τεχνολογίες
  • Ενέργεια
  • Γεωπονία – αγροδιατροφή
  • Βιοτεχνολογίες
  • Υλικά

Κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων για τα προγράμματα υποτροφιών:

  • να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να διαμένουν στην Ελλάδα
  • να είναι ηλικίας έως 32 ετών το ανώτερο
  • να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30 Ιουνίου 2016

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές πρέπει να εργάζονται, τη στιγμή της αίτησης, σε ένα ελληνικό Ινστιτούτο ενός ερευνητικού οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή ενός Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες αυτές ορίζεται η 31η Μαΐου 2016.

Η προκήρυξη ολόκληρη έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος