Μετανάστευση και απασχόληση: Το ΕΚ εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016

Το ΕΚ ενέκρινε την Τετάρτη τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο στις 14 Νοεμβρίου για τα εξής ποσά: 155 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 143,9 δισ. ευρώ σε πληρωμές. Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε τα μέγιστα δυνατά ποσά χρηματοδότησης για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους φοιτητές, καθώς και το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Μετά την επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο της συμφωνίας στις 24 Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό με 516 ψήφους υπέρ, 179 κατά και 8 απόχες. Το κείμενο του προϋπολογισμού υπογράφηκε στη συνέχεια σε νομοθέτημα από τον Πρόεδρο του ΕΚ, Μάρτιν Σουλτς.

Οι πρόσφυγες και η μετανάστευση

Το Κοινοβούλιο φρόντισε ώστε όλοι οι διαθέσιμοι πόροι στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ (ΠΔΠ) να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο εντός των κρατών μελών όσο και σε χώρες που βρίσκονται κοντά στις περιοχές των συγκρούσεων από τις οποίες οι μετανάστες τρέπονται σε φυγή.

Η συμφωνία προβλέπει επιπλέον 1,6 δισ. ευρώ συγκριτικά με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ικανοποιεί τα περισσότερα από τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

Με μια ξεχωριστή ψηφοφορία, που αφορούσε την τροποποίηση του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος, το Κοινοβούλιο ζήτησε από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το ποσό των 2,3 δισ. ευρώ που προέκυψε από πρόστιμα και υψηλότερους από τους αναμενόμενους δασμούς για να καλύψουν το έλλειμμα ύψους επίσης 2,3 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του περιφερειακού καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την κρίση στη Συρία (για την παροχή βοήθειας σε πρόσφυγες και μετανάστες εντός της Συρίας και γύρω από τη Συρία) και του ευρωπαϊκού καταπιστευματικού ταμείου εκτάκτου ανάγκης για την Αφρική (για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης).

Ανταγωνιστικότητα και θέσεις εργασίας

Η προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεταφράζεται σε επιπλέον πόρους για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ( 14,3 εκατ. ευρώ), για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (184,5 εκατ. ευρώ), για το χρηματοδοτικό μηχανισμό για τις υποδομές “Συνδέοντας την Ευρώπη” (150 εκατ. ευρώ), κονδύλια του οποίου είχαν μεταφερθεί στο επενδυτικό ταμείο “Γιούνκερ”, και για το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus + (6,6 εκατ. ευρώ).

Το ΕΚ έπεισε επίσης το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δεσμευθούν για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, η οποία τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, και για τη διατήρηση των απλήρωτων λογαριασμών σε χαμηλά επίπεδα.

Η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το 2016

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις 24 Νοεμβρίου πολλοί από τους ομιλητές επεσήμαναν ότι οι προτεραιότητες της ΕΕ που τέθηκαν στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα πρέπει να επανεξεταστούν λόγω των νέων συνθηκών που προέκυψαν μετά την υιοθέτησή του το 2013. Το ΕΚ θέλει να επιτευχθούν όσο το δυνατόν θετικότερα αποτελέσματα από την αναθεώρηση του ΠΔΠ που θα γίνει το 2016.

12250023_10156447253730107_3481448030185513051_n