Μελέτη για τον τομέα του φυσικού αερίου της Γεωργίας και της ευρύτερης περιοχής

Μελέτη για τον τομέα του φυσικού αερίου της Γεωργίας καθώς και των δικτύων που διασχίζουν την ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου δημοσίευσε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιφλίδας.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τον κ. Νίκο Τσακαλίδη του INOGATE, ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος για την συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των κρατών της ΕΕ και των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης, του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας.

STUDY GAS SECTOR GEORGIA-PPT

ONLY_LOGO-original