Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα

Για να βελτιώσει την ποιότητα των μεταφράσεων και να συμβάλλει στην υιοθέτηση ελληνικής επιστημονικής ορολογίας, η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιούργησε από τον Απρίλιο του 2015 το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (http://europa.eu/!WF43bm).

Όλες οι ενωσιακές νομοθετικές πράξεις πρέπει να δημοσιεύονται και στα ελληνικά αφού πρόκειται για μια από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, οι εν λόγω πράξεις ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη, με αποτέλεσμα τα ενδεχόμενα λάθη από κακές μεταφράσεις να αποτελούν τελικά νόμους του κράτους.

Με το Δίκτυο οι ελληνόφωνοι μεταφραστές των θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να έλθουν σε επαφή με επιστήμονες όλων των κλάδων αλλά και με υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαδικτυακής Υπηρεσίας Επείγουσας Απόδοσης Όρων για επιμέρους τομείς όπως τα Οικονομικά, η Τεχνολογία, η Χημεία, οι Φυσικοί πόροι, και το Δίκαιο.

Το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης στο πλαίσιο της ενημέρωσης της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας για την λειτουργία του Δικτύου οργανώνει τις εξής παρουσιάσεις:

  • στο Πανεπιστήμιο Πατρών (την Τετάρτη 11 Μαΐου ώρα 11:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων, της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, πληροφορίες http://www.lis.upatras.gr/events/?event_id_1=88),
  • στο Πολυτεχνείο Κρήτης (την Πέμπτη 12 Μαΐου ώρα 10:00 στο Χώρο Εκδηλώσεων Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, κτίριο Δ1, 1ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι Χανίων, πληροφορίες Μαρία Νταουντάκη, τηλ. 28210-37277, email: maria@library.tuc.gr και  www.library.tuc.gr).

Προγραμματίζεται επίσης παρουσίαση για τον δημόσιο τομέα στο πλαίσιο σχετικού Καινοτόμου Εργαστηρίου στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στις 27 Μαΐου (βλ. κωδικό 80091Μ16 στο www.ekdd.gr).

Με την ευκαιρία ανακοινώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει στο κοινό τη Μεταφραστική Μνήμη (DGTTMτης Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης. Πρόκειται για την ανανεωμένη έκδοση του 2016 που περιλαμβάνει 100 εκατ. μεταφραστικές μονάδες ή 1,65 δισ. λέξεις με το «κοινοτικό κεκτημένο» στις 24 επίσημες γλώσσεςσυμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών. Διατίθεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) στη διεύθυνση:https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/dgt-translation-memory. ή μέσω της πύλης της ΕΕ για τα ανοικτά δεδομένα στη διεύθυνση: http://open-data.europa.eu.

Περισσότερες πληροφορίες: Παναγιώτης Αλεβαντής, DGTATHENS@ec.europa.eu (τηλ. 210-7272-133, κιν. 69-7428-9919).

elliniko_diktyo_orologias_logo-final2_fix