Ημέρα Άμυνας και Ιθαγένειας

Ημέρα Άμυνας και Ιθαγένειας 2016 από την Γαλλική Πρεσβεία

Σε συνεργασία με το προξενικό τμήμα και την στρατιωτική αποστολή της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, η Ημέρα άμυνας και ιθαγένειας (JDC) πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2016 στο αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας και υποδέχτηκε 95 νέους γαλλικής υπηκοότητας.

Αληθινή συνάντηση με την Πολιτεία, η Ημέρα Άμυνας και Ιθαγένειας (JDC) αποτελεί την ευκαιρία υπενθύμισης των αξιών της Δημοκρατίας και την έννοια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αλλά και της συλλογικής ζωής. Σκοπός της Ημέρας είναι επίσης να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν επίγνωση της νομιμότητας της άμυνας και της ανάγκης των μέσων προς τον σκοπόν αυτόν.

Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Christophe Chantepy εισήγαγε τη διαδικασία υπενθυμίζοντας το ιστορικό περιβάλλον που οδήγησε στην εγκαθίδρυση της στρατιωτικής θητείας και στη συνέχεια στην κατάργησή της το 1996, με διαδοχικά στην συνέχεια την Ημέρα Πρόσκλησης και Προετοιμασίας στην Άμυνα και την Ημέρα Άμυνας και Ιθαγένειας, τονίζοντας την σημασία των αποστολών που συνδέονται με την άμυνα της Γαλλίας.

Ο Ακόλουθος Άμυνας της Πρεσβείας Συνταγματάρχης Richard Coleman παρουσίασε στη συνέχεια διάφορες ενότητες για την αναγκαιότητα της άμυνας σε ένα ασταθή κόσμο, τον γαλλικό αμυντικό μηχανισμό που αποτελεί τη σωστή απάντηση καθώς και τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν οι νέοι στο πλαίσιο της πολιτείας.


img_7168

img_7162

Φωτογραφίες: Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα