Εργαστήρι φωτογραφίας από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Το εργαστήρι φωτογραφίας, στη γαλλική γλώσσα, είναι:
•    μαθήματα γαλλικών με θέμα τη φωτογραφία που θα πραγματοποιηθούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.
•    ένα πολιτιστικό ταξίδι γύρω από τη φωτογραφία στην Ελλάδα και τη Γαλλία.
•    τμήμα 10 ατόμων, με έναν Γάλλο καθηγητή-φωτογράφο.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε ενηλίκους, καμία γνώση φωτογραφίας δεν είναι απαραίτητη.

Θεματικές του τμήματος

•    λεξιλόγιο της φωτογραφίας (τεχνικές-εστίαση-λήψεις-βήματα)
•    ανάγνωση μιας φωτογραφίας
•  αρχιτεκτονική και φωτογραφία: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ιστορία και μελέτη των κτηρίων)
•    αναδρομή των εκθέσεων που φιλοξενήθηκαν στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
•    ιστορία της φωτογραφίας
•    μεγάλα ρεύματα φωτογραφίας
•    Γάλλοι φωτογράφοι
•    η γαλλόφωνη φωτογραφία και η Ελλάδα (Boissonas, Henri Cartier-Bresson)
•    οι φωτογράφοι και η Γαλλία
•  διανομή φωτογραφικών μηχανών μιας χρήσης και πρακτικές ασκήσεις με θέμα το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Έκθεση στο τέλος των μαθημάτων.
•    το φλου και η φωτογραφία
•    φωτογραφία και ιστορία: η κοινωνία (εφημερίδες και περιοδικά)
•    οι γυναίκες και η φωτογραφία: μοντέλα και φωτογράφοι
•    φωτογραφία: αληθής ή ψευδής μαρτυρία

Πρόγραμμα μαθημάτων

Από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 22 Απριλίου 2016, κάθε Παρασκευή,  από 20.00 έως 21:30
Σύνολο: 12 μαθήματα
Δίδακτρα: 180 ευρώ για το σύνολο 18 ωρών ( 9 ώρες στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης,
9 ώρες στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης)

Στο τέλος των μαθημάτων, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες – εγγραφές

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Λεωφόρος Στρατού 2Α
Τ: 2310 821 231 (111)
cours@ift.gr
www.ift.gr