Αγκόλα


angola_fluttering_flag_256

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στην Αγκόλα με παράλληλη διαπίστευση από την Πρεσβεία της στην Λ. Δ. του Κονγκό ενώ στη Λουάντα λειτουργεί Επίτιμη Προξενική Αρχή . Από την πλευρά της, η Αγκόλα ίδρυσε το 2003 Πρεσβεία στην Αθήνα.


Πολιτικές Σχέσεις

Σε διμερές επίπεδο, η συνεργασία της Ελλάδας με την Αγκόλα, τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό επίπεδο, ήταν και παραμένει περιορισμένη, λόγω του πολυετούς εμφυλίου πολέμου της. Ελληνισμός δεν υφίσταται στη χώρα, πλην ολιγάριθμων ομογενών μεταξύ των οποίων ο Επίτιμος Πρόξενος στη Λουάντα ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της ναυτιλίας και της εμπορίας πετρελαίου αλλά και τριών ακόμα οικογενειών Ελλήνων, επίσης στη Λουάντα.

Στο πολυμερές επίπεδο οι δύο χώρες αναπτύσσουν σημαντική συνεργασία στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών και ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Έθνη. Επιπλέον, η Ελλάδα αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Αγκόλα για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών.
Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κινσάσα, Λ.Δ. Κονγκό.


 

Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας στη Λουάντα

Δ/νση: Av. 4 de Feveiro 82, 2 o Andar, Apt. 1, Zip Code 2177, Luanda
Τηλ.: (00244) 2396852
Fax: (00244) 2396171
Επίτιμος Πρόξενος: Γεώργιος Ντουσόπουλος

 

Αρμόδια Πρεσβεία της Αγκόλας στην Ελλάδα

Ελ. Βενιζέλου 24, 152 37, Φιλοθέη
Τηλ: 210.689.86.81-2, Fax: 210.689.86.83
e-mail: info@angolanembassy.gr
http://www.angolanembassy.gr


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close