Ευρωβαρόμετρο για μεταναστευτικό: 66% θέλει λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και της ανεργίας, είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ, λένε οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σχεδόν, τα δύο τρίτα πιστεύουν ότι το μεταναστευτικό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό, ενώ 8/10 δήλωσαν ότι οι αιτούντες άσυλο “πρέπει να διανεμηθούν μεταξύ των κρατών-μελών”.