Ανάλυση εξωτερικού εμπορίου Ισπανίας έτους 2015

Οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας διατήρησαν το 2015, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, αυξητική τάση με τον όγκο εξωτερικού εμπορίου να ανέρχεται σε € 524,6 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4%, αναφέρει η σχετική έκθεση που δημοσίευσε το ελληνικό Γραφείο ΟΕΥ’ Μαδρίτης.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά 4,3% (από 2,5%, το 2014), φθάνοντας τα € 240 δισ., ενώ σε πραγματικούς όρους (λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή των τιμών) η αύξηση ήταν της τάξης του 3,7%. Σημειώνεται ότι, ο μέσος όρος μεταβολής των εξαγωγών των οικονομιών της Ευρωζώνης ήταν 4,2%, της δε ΕΕ 4,8%, την υπό εξέταση περίοδο. Οι εισαγωγές είχαν, επίσης, αυξητική πορεία (3,7% σε ονομαστικούς και 6,4% σε πραγματικούς όρους), ανερχόμενες σε € 274,4 δισ. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 1,2%, ως ποσοστό δε επί του ΑΕΠ στο 2,2% (από 2,3% το 2014).

Ο δείκτης εξωτερικού εμπορίου αυξήθηκε στο 48,4%, από 47,7% το 2014 (το 2010 ήταν 39.9%). Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές αυξήθηκε σε 91,1%, διατηρώντας τιμή ανώτερη του 90% την τελευταία τριετία.

Γεωγραφική κατανομή των ισπανικών εξαγωγών

Το μερίδιο των ισπανικών εξαγωγών που κατευθύνθηκαν στον οικονομικό χώρο της ΕΕ(28), διαμορφώθηκε στο 64,8%, από 63,4% το 2014. Προορισμό τις χώρες της Ευρωζώνης είχε το 50,4% των εξαγωγών (49,7% το 2014). Άνω του ήμισυ των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε στις παραδοσιακές για τα ισπανικά προϊόντα αγορές, ήτοι: Γαλλία (μερίδιο 15,5%), Γερμανία (10,8%), Ιταλία (7,5%), Ην. Βασίλειο (7,3%), Πορτογαλία (7,2%), ΗΠΑ (4,6%). Δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες μεταβολές στην κατάταξη των δέκα πρώτων χωρών (το συνολικό ποσοστό τους όμως αυξήθηκε σε 63,1%, από 56,6% το 2014), έξι εκ των οποίων είναι μέλη της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα, στην οποία αντιστοιχεί το 0,8% των ισπανικών εξαγωγών, ευρίσκεται στην 24η θέση της γενικής κατάταξης (το 2014 ήταν 23η). Από τους υπόλοιπους γεωγραφικούς χώρους, η Αμερική έχει μερίδιο 11,3% (ΗΠΑ 4,6%, Λατινική Αμερική 5,9%), η Ασία 9,6% (Κίνα 1,8%, Ιαπωνία 1%, Ν. Κορέα 0,7%), η Αφρική 6,5% (Μαρόκο με 2,5%), η Μ. Ανατολή 3,5% (Σ. Αραβία 1,2%, ΗΑΕ 0,7%) και η Αυστραλία 0,7%.

Εκ των κύριων εμπορικών εταίρων, οι σημαντικότερες αυξήσεις των ισπανικών εξαγωγών , το 2015, σημειώθηκαν στη Γερμανία (αύξηση 8,7%, συμβολή 0,9%), στο Ην. Βασίλειο (9,6% και 0,7%), στην Ιταλία (7,2% και 0,6%) και στη Γαλλία (2,2% και 0,4%). Αντίθετα, οι αγορές στις οποίες οι ισπανικές εξαγωγές είχαν την μεγαλύτερη αρνητική εξέλιξη ήταν η Ρωσία (μείωση -35,3%, συμβολή -0,4%), η Ταιβάν (-52,3% και -0,2%), η Αλγερία (-11,4% και -0,2%) και η Βραζιλία (-14,7% και -0,2%).

*Διαβάστε όλη την ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου της Ισπανίας 2015 όπως δημοσιεύθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ’ Μαδρίτης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 2015